Zrušení daně z nabytí nemovitosti – aktualizace

 

V květnu 2020 jsem vás na svém blogu v článku Zrušení daně z nabytí nemovitosti informoval o návrhu vlády zrušit daň z nabytí nemovitosti, který měl jít v brzké době ke schválení do sněmovny. Ovšem legislativní proces nakonec nebyl tak rychlý, jak se očekávalo, a také nedošlo ke schválení původního návrhu v celé jeho šíři.

 

Vláda návrh zákona předložila Poslanecké sněmovně ke schválení 27. 5. 2020, ale velkou diskusi vyvolala ta část zákona, která se týkala možnosti odpočtu úroků z hypoték od daně z příjmů. Došlo k několika pozměňovacím návrhům, které byly nakonec schváleny 8. 7. 2020, a návrh zákona putoval do Senátu. Senát však upozornil na některé legislativní chyby v pozměňovacím návrhu a v srpnu tak  byl návrh zákona vrácen zpět do Poslanecké sněmovny. Až 15. 9. 2020 konečně poslanci definitivně schválili zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.

 

Jak tedy nakonec zákon o zrušení daně z nabytí nemovitosti vypadá a s čím můžeme počítat?

 

  • Ke změně nedošlo v části týkající se zrušení povinnosti platit daň. Novela platí zpětně a daň nebude platit ten, kdo nemovitost nabyl od 1. prosince 2019 (vklad na katastr byl proveden v prosinci 2019). Pokud by se na váš případ zrušení daně z nabytí nemovitosti vztahovalo a vy jste přitom již daň zaplatili, požádejte si o vrácení přeplatku.

 

  • Změny se netýkají ani tzv. časového testu – stejně jako v původním návrhu platí, že daň z prodeje nemovitosti nemusíte platit, pokud nemovitost vlastníte 10 let (dosud stačilo 5 let).

 

  • Velkých změn se však dočkala část návrhu týkající se zrušení daňových odpočtů – podle původního návrhu vlády se měly daňové odpočty úroků z hypotéky úplně zrušit. Po nesouhlasu opozice zůstane možnost odečtu úroků z hypotéky, ale bude snížen limit ze současných 300 tisíc korun na 150 tisíc korun. Nová výše limitu se bude týkat všech hypotečních úvěrů uzavřených od 1. 1. 2022. Pokud hypoteční úvěr uzavřete před tímto datem, bude pro vás i nadále platit možnost odečíst si od základu daně z příjmu úroky do výše 300 tisíc korun (vztahuje se i na pozdější refinancování).

 

Pokud si nejste jistí, která možnost se vás týká a jak novela zákona ovlivní vaši situaci při pořízení nové nemovitosti k bydlení, pak mě kontaktujte. Rád vám se vším poradím.