Penzijní spoření pro děti

 

Stát umožnil od 1.1.2016 rodičům uzavřít doplňkové penzijní spoření pro jejich děti. Snaží se tak motivovat své občany k vytváření rezerv na stáří již od útlého věku.

No dobrá, ale neměl by stát nejprve naučit sám sebe dobře hospodařit a nežít na dluh?

Je penzijní spoření pro děti vhodné? Nechme stranou různé výpočty a propočty, pojďme se na to podívat z hlediska  ostatních faktorů.

Výhody penzijního spoření pro děti

• Příspěvek od státu k úložce od 300 Kč a více

Nevýhody penzijního spoření pro děti

• Velmi nízká likvidita peněžních prostředků
• Bez zrušení lze v 18 letech vybrat jen třetinu ( a třetina státních příspěvků se vrátí   státu)
• Politická rizika – změna podmínek podle toho, která lobby bude zrovna silnější

Nevýhody penzijního spoření převažují nad výhodami a pro děti je tento produkt nevhodný. Nenechte se zlákat vidinou státního příspěvku, který se v případě předčasného zrušení penzijního spoření stejně vrací státu.
Rodiče se nemají starat o důchod dětí. Rodiče se mají postarat o děti tak, aby jim dali takový životní základ, aby se děti uměly o sebe postarat sami.

Rodiče nemají odkládat na důchod dětem, ale sobě.

Pro děti má smysl vytvářet rezervu na jejich studia, případně ulehčení startu do života, na což je penzijní spoření nevhodné.

Mnohem lepší alternativou jsou podílové fondy, které mají obdobný výnos, podstatně vyšší likviditu a politická rizika se jich týkají minimálně.

Publikováno s laskavým svolením Asociace finančních poradců České republiky