Vlastnit firmu nebo dluh?

Přemýšlíte, kam investovat své volné finanční prostředky, aby se vám vhodným způsobem zhodnotily? Pak možná uvažujete nad nákupem akcií nebo dluhopisů. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl a na co si dávat pozor?

Akcie a dluhopisy často lidé zaměňují, rozdíl je však mezi nimi velký

Jednoduše řečeno:

  • nákupem akcií získáváte podíl na firmě,
  • nákupem dluhopisů poskytujete půjčku.

 

Nelze obecně říct, zda je výhodnější investovat do akcií nebo dluhopisů, každou investici je třeba posuzovat individuálně, ale podívejme se alespoň v kostce na jednotlivé výhody a nevýhody.

 

Kupuji akcie, stávám se akcionářem

Stáváte se součástí firmy a získáváte různá práva v závislosti na množství akcií, které vlastníte.  Tímto způsobem se můžete stát i spolumajitelem firmy, což se ale netýká drobných investorů.  Důležitý je pro vás rozvoj firmy, díky kterému se vaše investice zhodnocuje. Výnos může být teoreticky neomezený.

Pokud chcete vydělat peníze na akciích, je klíčový výběr a znalost akciového trhu. Je třeba počítat s tím, že se jedná o dlouhodobou investici (alespoň na 10 let) a že během té doby zaznamenáte jak růsty, tak propady. Důležitá je rozvaha a správná investiční strategie.

 

Kupuji dluhopisy, poskytuji půjčku

Stáváte se věřitelem, půjčujete finance společnosti, která vám bude k předem určeným datům půjčku splácet a k tomu vyplácet úrok. V žádném případě tímto způsobem nemůžete získat možnost podílet se na chodu organizace Výnos je předem daný.

Z hlediska rizikovosti je podstatné, kdo je emitentem, čili kdo dluhopis vydává.

  • Nejméně rizikové jsou státní dluhopisy, u kterých je emitentem stát.
  • Podstatně rizikovější mohou být korporátní dluhopisy, neboli firemní. V současné době najdete na trhu obrovskou škálu korporátních dluhopisů, ale není lehké se zorientovat v tom, které společnosti lze důvěřovat a která představuje riziko. Podmínkou úspěchu je správně vyhodnotit kreditní riziko dlužníka (nakolik bude schopný a ochotný plnit své závazky). Touto problematikou se dlouhodobě zabývá ČNB i Ministerstvo financí a vyplatí se řídit jejich doporučeními, shrnutými do Desatera pro drobné investory do podnikových dluhopisů.

 

V každém případě je vhodné poradit se s odborníky. Ozvěte se mi, rád s vámi proberu různé možnosti a společně pro vás najdeme to vhodně řešení.